Lyrics Io t'arrubbasse of Tony Colombo

Io t'arrubbasse

tu si a piogg d'estat
tu si 'o mar d'invern
tu p me nun si a stess, nun te pozz cagnà

m'annammor ogni vot ca m vas int 'o cor
e me perd d'ammor, e cchiù nient ce stà
e pass 'o tiemp e cchiù bell si tu

Io t'arrubbasse rind a nott scur
e te mettess adò stai 'e cas ind a me
tu si nu ragg 'e sol ca me scarf
me ra a forz 'e vivere semp cu tte
ij t nventass tutt'e vot ca m manc e nun ce stai
vuless sul a te
comm si a guerr
tu si na stell

si l'acqua 'o mar tu si na muntagn
tu si grand, nun tien bisogn 'e me
m sent nu criatur si nun dic
ca me vuò cchiù ben e mor senz 'e me
comm so scem quand ric e cos
e dind a nu surris me sai perdunàij me tagliass pur 'o cor a piezz pe t'o regalà

p me nun si cagnat
nun sai quant m piac

e m sent cchiù fort
si me string a te
tu nun si n'avventur
tu nun si nu desert
tu si 'o sol e sta nott
ca me scarf a me e te
e me fa assai felic
si me ric me piac

Io t'arrubbasse rind a nott scur
e te mettess adò stai 'e cas ind a me
tu si nu ragg 'e sol ca me scarf
me ra a forz 'e vivere semp cu tte
ij t nventass tutt'e vot ca m manc e nun ce stai
vuless sul a te
comm si a guerr
tu si na stell

si l'acqua 'o mar tu si na muntagn
tu si grand, nun tien bisogn 'e me
m sent nu criatur si nun dic
ca me vuò cchiù ben e mor senz 'e me
comm so scem quand ric e cos
e dind a nu surris me sai perdunà
ij me tagliass pur 'o cor a piezz pe t'o regalà...

 
 

Translate these lyrics:

  • it
  • en
  • es
  • fr
  • de